Focus

Ciutats desbocades

El desgovern de les megaciutats davant del creixement sostenible, cooperatiu i equilibrat de les regions metropolitanes europees, dos models diferents de gestió.

Subscriu-te per 4 al mes
La Borsa
Més valors