Normes de participació 

 1. Les aportacions dels usuaris a l’àmbit de participació dels webs d’Hermes Comunicacions, S.A estan subjectes a l’acceptació d’aquestes Normes.
 2. Per fer aportacions a l'àmbit de participació és indispensable haver-se donat d'alta en el Registre dels webs i haver proporcionat totes les dades personals d'identificació i de localització que es demanen en el formulari corresponent. La participació en els webs es basa en el respecte als usuaris, en el respecte entre ells i en la responsabilitat individual de cadascú sobre les aportacions de continguts que s'hi facin. Per aquest motiu, totes les aportacions de participació es mostraran en el web acompanyades del nom, els cognoms dels respectius autors.
 3. L’enviament de qualsevol mena d’aportació de continguts als webs a través de les diferents fórmules de Participació no donarà dret a cap tipus de remuneració.
 4. Amb l’enviament voluntari als webs de textos, gràfics, videos, fotografies i qualsevol tipus de material, la persona que efectua l’enviament cedeix a Hermes Comunicacions S.A. els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública en totes les seves modalitats) que li poguessin correspondre. Aquesta cessió de drets no és exclusiva i no està limitada ni territorialment ni temporalment. .En tots els casos, Hermes Comunicacions S.A. farà constar el nom de la persona autora o realitzadora dels materials
 5. D’acord amb el punt anterior, només s’admetran aportacions creades o realitzades per l’usuari i, per tant, els textos, gràfics, vídeos, fotografies i qualsevol material elaborat per persones alienes a l’usuari que les remeti serà rebutjat a fi de no lesionar els drets de terceres persones. Amb l’acceptació d’aquestes Normes i l’enviament de materials l’usuari assumeix tota la responsabilitat que es pogués derivar per infracció de drets de propietat intel·lectual, drets d’imatge o d’altra de naturalesa de terceres persones. L’usuari entén que la responsabilitat seria exclusivament seva i que, per tant, el Hermes Comunicacions S.A. quedaria al marge de qualsevol reclamació o litigi que se’n derivés.
 6. En el cas de les fotografies de nadons, únicament s’acceptaran aquelles en les que el nou nat aparegui fotografiat amb els seus progenitors, o almenys amb un d’ells.
 7. L’idioma dels webs és el català. Qualsevol aportació en un altre idioma serà eliminada automàticament a fi que els usuaris la puguin comprendre. L'ús reincident d'altres idiomes comportarà la baixa de l'usuari.
 8. Hermes Comunicacions S.A. no es fa responsable de la qualitat gràfica i/o lingüística de les aportacions dels usuaris i es reserva el dret de no validar aportacions que no tinguin uns nivells de qualitat suficients.
 9. Hermes Comunicacions S.A. no acceptarà aportacions que tinguin un marcat propòsit publicitari d’establiments, serveis o productes, ni els que promoguin enquestes, concursos, reivindicacions o transmissions massives d’informació, ni els que facin promocions de continguts i serveis aliens als webs d’ Hermes Comunicacions S.A.
 10. Les aportacions del usuaris seran validades per un equip de moderació que en comprovarà les dades i en decidirà la publicació o l’arxivament.
 11. Amb l’acceptació d’aquestes normes, l’usuari declara que totes les dades que aporta són verídiques. Tots aquells registres incomplets o amb dades falses no seran validats. Les aportacions dels usuaris han de respectar la legislació vigent, molt especialment la referida a la dignitat i altres drets de les persones. Així, no es validaran continguts que insultin, difamin o amenacin, ni els que siguin sexistes, obscens, racistes o xenòfobs, que vulnerin l’honor i la intimitat o que incitin a qualsevol tipus de discriminació i/o violència.
 12. Les dades de caràcter personal obtingudes per mitjà d’aquest formulari seran tractades per Hermes Comunicacions S.A. amb la finalitat de prestar els servei sol.licitat, així com per a enviar-li informació dels nostres El tractament està legitimat per la seva pròpia petició. La informació recollida sobre vostè no es comunicarà a tercers aliens al nostre àmbit, excepte en els supòsits legalment previstos. 
 13. Qualsevol usuari registrat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió,  oposició, i sol.licitar informació addicional, adreçant-se a Hermes Comunicacions S.A. carrer Falgàs  núm. 13, 17005 de Girona, telèfon 972186400, fax 972186454 i correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals).

Vegeu també els Avisos Legals