David Avilés

David Avilés

Cap a la unificació de la normativa mercantil

El passat 30 de maig es va aprovar l'avantprojecte de codi mercantil, que ha elaborat la comissió general de Codificació, encapçalada pel professor Alberto Bercovitz, i que actualment està en fase...

Millores en el govern corporatiu de les empreses

El 23 de maig passat el Consell de Ministres va aprovar la remissió a les Corts Generals del text del projecte de llei pel qual es modifica la llei de societats de capital i la millora del govern corporatiu.El...

Sobre la propietat intel·lectual

El Congrés dels Diputats està tramitant el projecte de llei pel qual es modifica el vigent text refós de la llei de propietat intel·lectual (reial decret legislatiu 1/1996). Aquesta proposta de modificació...

Nova normativa en matèria de consumidors

El passat 28 de març es va publicar al BOE la llei 3/2014, de 27 de març, norma que dóna resposta a la transposició de la directiva 2011/83/UE de 25 d'octubre de 2011 i que modifica el panorama vigent...

El decret Pescanova

Dilluns passat va entrar en vigor el Reial Decret Llei 4/2014 de Mesures Urgents en Matèria de Refinançament i Reestructuració de Deute Empresarial, que modifica substancialment la llei concursal en...

A més atur, més costos laborals

El passat 20 de desembre de 2013, el govern espanyol, a través del Reial Decret Llei 16/2013 (d'ara endavant, RDL 16/2013”), va introduir una sèrie de modificacions al text de la Llei General de la...

Noves obligacions d'informació

L'any 2014 comença amb noves obligacions de informació per a les empreses i particulars, a resultes de la entrada en vigor de la Circular 4/2012 del Banc d'Espanya. Arran d'aquesta circular totes les...

Vendes d'empreses en concurs de creditors

Com és habitual, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va publicar el passat mes de novembre l'estadística concursal corresponent al tercer trimestre de 2013. Les dades d'aquest últim període no...

Nou tractament de l'IVA per a les pimes

El proper 1 de gener entrarà en vigor el reial decret 828/2013, de 25 d'octubre, que modifica, entre d'altres, el reglament de l'IVA per tal de poder adaptar les disposicions que afecten aquest impost....