Oriol Amat

Oriol Amat

Digitalitzar-se per seguir vius

L’excés de burocràcia ens empobreix

Per què Catalunya creix més que Espanya i la UE

Necessitem més empreses grans

Empreses que creixen molt en anys complicats

Els factors diferencials de la banca cooperativa

Rescat de projectes privats amb diner públic

Necessitem més col·laboració publico-privada

Estratègies antiboicot