Focus

els tràmits

Empreses exprés

immediatesa. Amb la tramitació electrònica, la creació d'una empresa individual és immediata, i la d'una societat limitada triga dos dies. d'una tacada. Des de l'1 de juliol, les oficines de gestió empresarial s'encarreguen de fer els tràmits a deu departaments i a cinc ministeris sense que l'interessat hi hagi d'anar personalment

L'organització es basa en la confiança entre l'administració i els empresaris
Sol·licitar finançament per a una idea de negoci és gairebé insuperable
El procediment de creació d'una empresa té un cost mitjà de 2.869 euros

L'1 de juliol l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat va fer un pas més per aconseguir implementar la finestreta única, ja que possibilita la constitució d'empreses de manera electrònica, cosa que redueix considerablement el temps de tramitació de la constitució de societats i empreses individuals. En el cas de l'empresari individual, és immediata, i pot començar l'activitat un cop feta la tramitació. En el cas de les societats limitades, es triguen 48 hores, un cop es disposa de la reserva de denominació social. Fins ara les gestions es podien allargar per sobre dels 20 dies.

A més, no cal fer cap gimcana pels organismes oficials de la Generalitat i de l'Estat per fer els tràmits necessaris per a la constitució d'una empresa. L'emprenedor només ha d'anar a qualsevol de les 5 oficines de gestió empresarial pròpies o a les 17 de les cambres de comerç, i a la notaria, si es tracta d'una societat, de manera que s'estalvia haver d'anar personalment al Registre Mercantil, a la Seguretat Social o a l'Agència Tributària.

Fins a l'1 de juliol, calia omplir fins a cinc formularis. A partir d'ara, totes les gestions es fan a través del sistema de tramitació telemàtica, i un cop constituïda l'empresa, l'OGE també s'ocupa de la legalització de l'activitat inscrivint l'empresa al registre corresponent i lliurant els carnets professionals necessaris. L'OGE fa gestions de deu dels quinze departaments de la Generalitat i de quatre ministeris.

La tramitació telemàtica de la constitució d'empreses és un pas més en el procés d'eliminació de burocràcia prescindible que va començar fa un any i mig amb l'aprovació del decret de simplificació administrativa. En aquest període s'han eliminat tràmits administratius que afecten diversos sectors empresarials, com ara la inscripció de bars i restaurants en el registre de turisme, el punxonat de plaques de tallers d'automòbils o la legalització de llibres. D'aquesta manera, es redueix la presentació de sol·licituds i documentació per part dels empresaris. Concretament, des del juny del 2008 s'han eliminat més de 5.300 tràmits anuals que haurien implicat per als empresaris aportar més d'11.500 documents, amb un estalvi per a les empreses que el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) calcula és de 330 milions d'euros anuals. Un dels canvis més importants va ser la introducció de les declaracions responsables, com un mitjà que permet que un tràmit es converteixi en “documentació zero”, ja que conté la declaració del titular conforme compleix una sèrie de requisits sense necessitat d'acreditar-ho amb la documentació pertinent. L'administració es mou pel principi de la presumpció d'innocència de l'empresa, i es reserva la facultat de fer posteriorment les comprovacions necessàries per verificar el compliment de tots els requisits, ja sigui de manera exhaustiva o per mostreig. Les declaracions responsables han afectat més de 24.000 tràmits del 17 de novembre del 2008 ençà, i ha permès estalviar l'aportació de més de 91.600 documents als empresaris. Segons el conseller Huguet, “la implantació de les declaracions responsables suposa un esforç important de revisió i simplificació del tràmit, a la vegada que implica un canvi cultural en l'organització, que es basa en la relació de confiança entre l'administració i els empresaris”.

D'altra banda, el personal d'atenció presencial dels punts OGE està format per validar la informació que li lliuren els empresaris, i si és correcta, per resoldre el procediment en el moment de la presentació. El DIUE assenyala que aquesta manera d'actuar és pionera a tota la Unió Europea, ja que en la resta de països les finestretes úniques no resolen res al moment, només reben la documentació i la fan arribar a l'organisme competent que correspongui. Durant aquests mesos l'OGE ha resolt de manera immediata 7.924 tràmits, cosa que ha suposat un estalvi per a les empreses de gairebé 122.000 dies de tramitació. A més, l'OGE ha continuat resolent al moment els tràmits habituals, que són més del 50% de tota la seva cartera de serveis.

El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va explicar en la inauguració de les instal·lacions de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de Barcelona que, “en moments de crisi econòmica greu com els actuals, cal esforçar-se com mai per posar les coses fàcils als emprenedors”, i que, per tant, “les mesures que agiliten i faciliten el funcionament empresarial també són mesures que ajuden a sortir de la crisi”. Eduard Royo, president de Pimec Joves Empresaris, assenyala que la mesura és positiva, ja que “a vegades és necessària una certa celeritat per aconseguir oportunitats de negoci”, però hi afegeix que la Generalitat no té ben estructurada l'àrea d'emprenedoria: “No pot ser que tot el que fa referència a emprenedors depengui exclusivament del Departament de Treball, i que si vols parlar d'internacionalització aquest aspecte no estigui previst des de Treball. Avui dia qualsevol empresa ha de constituir-se des del prisma de la seva aportació i presència en un mercat global. De fet, les seves capacitats de desenvolupar-se passen per aquest punt”.

Supervivència difícil.

De poc serveix accelerar la tramitació d'una nova empresa si aquesta no es manté, i les possibilitats de sobreviure són escasses. Txaber Allué Martí, professor de gestió d'empreses de la Universitat Rovira i Virgili, explica a la Guia pràctica de creació d'empreses, editada per aquesta universitat, que fer un pla d'empresa és indispensable per veure si el projecte és viable. Si no ho és, descartar-lo almenys t'estalvia fer una inversió inútil, fet que passa sovint perquè “la meitat dels projectes empresarials que es posen en marxa fracassen durant el primer any, i una altra part important no superen el moment decisiu entre el creixement i la consolidació, que sol produir-se al cap de cinc anys d'haver començat l'activitat”. Elements claus del pla d'empresa són un estudi de mercat, un pla de màrqueting i un pla econòmic-financer, amb projeccions d'inversions, despeses i ingressos com a mínim per a tres anys d'activitat. El pla d'empresa és imprescindible per intentar aconseguir recursos externs, ja sigui de capital de risc, business angels o els microcrèdits sense avals com els de Microbank de La Caixa, que des de la seva creació el 2007 n'ha concedit a Catalunya més de 24.000 per un import màxim de 25.000 euros i una mitjana que volta els 5.800.

Royo considera que ben segur un alt grau de les empreses moren a causa d'una mala planificació de negoci, i aquí s'hi barregen molts aspectes. “La idea de negoci pot semblar molt atractiva, però evidentment has de comptar molt amb la sort si aquest ha de ser l'únic motiu que faci que la iniciativa tingui èxit i prosperi en el temps”, diu el representant de la Pimec, segons el qual hi ha “un dèficit de coneixements de quines són les necessitats que ha de tenir un projecte empresarial per ser robust i sòlid, per superar les dificultats que es trobarà en els seus primers 3-5 anys de vida”.

Una altra dificultat, tant si es planifica bé com si no, és l'accés al finançament extern, del qual depenen massa els projectes d'inversió. Segons Informa D&B, en els primers mesos de l'any es van constituir a Catalunya 6.648 societats, amb un capital conjunt de 267,38 milions d'euros, una mitjana de 4.022 euros. Molt poc, tenint en compte que el mínim legal per constituir una societat és de 3.005,6 euros en les limitades i de 60.101 euros en les anònimes, i això indica que els emprenedors s'han de refiar massa d'un crèdit que no raja. “La banca espanyola és de les més conservadores del món, i això, afegit a la situació de crisi i a les noves mesures d'accés al crèdit aprovades pel Banc d'Espanya, comporta que avui sol·licitar finançament per desenvolupar una idea de negoci a l'Estat resulti una tasca gairebé insuperable”, diu Royo, que es felicita per l'aprovació de la llei contra la morositat que posarà fora de la llei les empreses, especialment les grans, que “s'han aprofitat de la seva situació de força en relació amb les petites per imposar-los condicions de pagament abusives”. Sobre el fracàs empresarial, la Cambra de Comerç de Barcelona assenyala en el document L'empresari davant la crisi que cal ajudar els que ho tornen a provar, perquè tenen més èxit la segona vegada -el 18% dels que han tingut èxit ja havien dirigit abans una empresa i el 6% n'havien dirigit dues o més, i indica la manca de recursos financers com a principal element dissuasiu a l'hora de començar de nou. “Per això, la Comissió Europea recomana que els països comunitaris garanteixin que els noms dels empresaris que han tancat de manera no fraudulenta no figurin en llistes que limitin l'accés al crèdit del sistema bancari”, diu la Cambra, que també reclama que cal disminuir les traves a l'obertura d'un nou negoci. A l'Estat espanyol cal fer deu tràmits per crear una empresa (en relació amb els 5,7 de mitjana als 30 països que formen part de l'OCDE), es triga 47 dies de mitjana (13 dies a l'OCDE) i el procediment té un cost mitjà del 15% de la renda bruta per càpita -2.869 euros- (4,7 % a l'OCDE).

1 RESERVA de la Denominació Social. (Societats). L'empresari ha de fer la reserva de la denominació social al Registre Mercantil.
2 Atorgament de l'escriptura de constitució. (Societats). L'empresari ha d'anar a la notaria i aportar-hi el certificat del desemborsament del capital social. Aleshores ha de signar l'escriptura de constitució.
3 Sol·licitud del NIF provisional i del definitiu. A l'Agència Tributària. Si omple el document únic electrònic (DUE) -presencialment o per ordinador si l'interessat té certificat digital-, l'OGE s'encarrega de la tramitació d'aquest document i dels següents.
4 Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. (Societats). A l'Agència Tributària.
5 Inscripció de la societat. (Societats). La inscripció de la societat s'ha de fer al Registre Mercantil.
6 Tràmits amb la Seguretat Social. (Societats i empresaris individuals). La mateixa oficina posa en marxa els tràmits per generar els codis de compte de cotització i afiliar els socis i els treballadors.
7 Inscripció de fitxers de caràcter personal. (Societats i empresaris individuals). Es notifiquen a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els arxius amb dades de caràcter personal d'empleats, proveïdors... que hi haurà a l'empresa.

Paperassa va, paperassa ve

El decret de simplificació administrativa català i la coneguda com llei òmnibus espanyola, aprovada a finals del 2009, representen l'aplicació a la nostra normativa de la directiva de serveis de la CE d'impuls a la creació d'empreses i la competència. Amb canvis com ara la substitució de l'autorització prèvia per a les comunicacions d'inici de l'activitat o les declaracions responsables, o la introducció com a norma general del silenci administratiu positiu, es pretén alliberar les empreses d'unes càrregues innecessàries, però per una banda s'elimina paperassa i se'n crea per una altra. Un exemple és la modificació del reglament de l'impost sobre societats, aprovada la setmana passada, en relació amb l'obligació de documentar les operacions vinculades. Finalment, n'han quedat excloses les realitzades amb la mateixa persona o entitat quan el volum total no superi els 250.000 euros, però quan es va començar a tramitar implicava per a les pimes espanyoles uns costos de gestió addicionals que la patronal Cecot valorava en 3.600 milions d'euros anuals.Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.