L'ECONÒMIC 

Edita: MAIG 2011 S.L.L.

Director: RAMON ROCA.

Sotsdirector: FRANCESC MUÑOZ. Redactors: JORDI GARRIGA, ANNA PINTER, MARTA SARDÀ. Disseny i Maquetació: MIGUEL FONTELA. Correcció  lingüística: QUIM PUIGVERD. Directora de publicitat: EVA NEGRE.

Telèfon: 972 18 64 00