Josep Soler Albertí

Josep Soler Albertí

Reformes que ningú vol esmentar ni portar a terme

Incertesa i desorientació per al 2023

l’‘annus horribilis’ de les borses

Que ve l’euríbor ferotge!

Temps complicats per aconsellar com invertir

Picar pedra contra l’estagflació

És la política, estúpid!

Exclusió financera, societat despectiva

La “dolenta” de la trama econòmica