Focus

La reforma laboral que volen les pimes

Les empreses de dimensions més reduïdes reclamen més agilitat per poder contractar i rescindir contractes en funció de la situació de les companyies. Una fórmula nova de calcular els augments dels sous que no estigui vinculat a l'IPC és una altra mesura que les pimes esperen que s'inclogui en el nom marc

Si s'elimina la rigidesa, les pimes podran fer més contractes estables
Els convenis laborals han de tenir com a sostre un marc general a nivell estatal
Els contractes temporals tenen una indemnització de 8 dies per any treballat
Caldria facilitar a les empreses de nova creació la contractació de gent
S'ha de desvincular els increments anuals amb l'IPC i lligar-ho a la productivitat
Caldria abaratir l'acomiadament i clarificar les causes objectives
La simplificació del contracte laboral no sembla prioritari per al govern
L'absentisme laboral injustificat, de nou, entre les reivindicacions
No s'ha de pensar tant en la promoció del contracte sinó en fer sostenible l'existent

La nova reforma laboral s'ha convertit en una de les prioritats del govern espanyol presidit per Mariano Rajoy, fins i tot abans d'ocupar-ne el càrrec de president. Aquesta setmana el legislatiu ja ha plantejat dos punts clau: que la reforma ja forma part de l'agenda política del proper mes, i que si els agents socials no són capaços d'arribar a cap consens, el govern espanyol tornarà a tirar pel dret. Dimecres passat, dia 30 de novembre, Mariano Rajoy es va reunir amb sindicats i patronals per forçar-los a recuperar la negociació i els ha adiat per després de reis com a data límit per haver arribat a un acord.

El cert és que aquesta reforma parteix d'un consens entre agents socials i és que cal portar-la a terme per tal que incentivi la creació d'ocupació i perquè pugui donar estabilitat en un mercat de treball molt tocat per la crisi. Sens dubte, amb una taxa d'atur a l'Estat espanyol del 21% i del 19,5% a Catalunya i unes perspectives nefastes per als propers exercicis marquen la urgència d'aquesta actuació. El consens arriba només 14 mesos després que es va aprovar la darrera reforma laboral, pel govern de José Luís Rodríguez Zapatero.

HI DIUEN LA SEVA.

Pimes catalanes de tots els sectors han demanat la paraula en aquest procés de negociació que s'ha encetat, i fan la seva carta particular als reis del govern nou. Tots els consultats coincideixen en el fet que cal una aposta més valenta en la flexibilitat dels contractes i els acomiadaments, també més flexibilitat en l'organització de la jornada laboral i un altre model d'augments salarials, entre d'altres mesures més concretes.

Gaietà Farràs, president del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, es mostra determinant en aquest sentit. “Cal una reforma pensant en la pime, la gran oblidada en les anteriors. No s'hauria de centrar tant en la promoció del contracte sinó en el fet que el manteniment de l'ocupació sigui sostenible. En definitiva, que permeti adequar les plantilles a la realitat econòmica de les empreses i que l'acomiadament no sigui tan complicat”, diu Farràs.

Hi ha altres propostes més concretes per afavorir la contractació com la de l'emprenedor i conseller delegat d'Inspirit, Dídac Lee, que considera que caldria facilitar a les empreses noves la contractació de gent, “per exemple, que durant els primers sis mesos no s'hagin d'abonar les quotes a la seguretat social”, diu Lee.

FACILITATS.

L'agilitat en la contractació i en la supressió de contractes és un demanda que també està en el llistat que han preparat en el sector tèxtil. Roser Ramos, directora general de la firma tèxtil Cóndor i presidenta del Clúster del Tèxtil i la Moda de Catalunya, assegura: “Necessitem poder contractar i descontractar amb més facilitat. Sovint ens veiem obligats a prescindir d'empleats més productius i eficients perquè són més barats d'acomiadar.”

Per a Ramon Felip, president de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), si s'elimina la rigidesa de la contractació estable, les pimes i microempreses tindran més capacitat de fer contractes estables.

Així mateix, el president de la Confederació Empresarial de Lleida, (Coell) Joan Simó, creu que amb més flexibilitat podrien adaptar les seves estructures amb rapidesa als canvis de càrrega de feina. “I quan la feina cau, les pimes haurien de poder enviar la gent a l'atur sense necessitat d'acomiadaments, amb l'obligació de tornar a contractar-los si el nivell de feina es recupera. Avui el que ens passa és que el petit i mitjà empresari moltes vegades no té diners per acomiadar treballadors i els ERO no poden ser la solució”, diu Simó.

Ara bé, Ramon Felip adverteix que per garantir contractes més estables s'haurien d'ajustar els salaris, simplificar-ne les causes d'acomiadament per tal d'evitar haver de passar pels jutjats, i també caldria crear un nou contracte indefinit més senzill.

Justament la simplificació del contracte va ser un dels temes centrals que havia dissenyat l'equip econòmic del PP, que després de la trobada de dimecres sembla que no és prioritari. Manel Hernàndez, soci i director del bufet Sagardoy Abogados a Barcelona, especialitzat en temes laborals, explica que la idea inicial era passar de les 30 modalitats de contracte laboral que hi ha actualment, a un únic, que tindria una indemnització d'acomiadament progressiva en funció del temps que faci que el treballador formi part de l'empresa amb un límit de 8 dies fins a 20 dies. Ara com ara, els contractes temporals tenen indemnitzacions de només 8 dies per any treballat i la resta està entre 30 o 40 dies. Tot i que l'acomiadament procedent també es paga en 20 dies, a les pimes expliquen que com que resulta tant difícil demostrar-ho davant un jutge, la majoria es declaren improcedents i, per tant, el cost és habitualment d'entre 30 i 45 dies per any treballat.

Josep Gonzàlez president de la patronal de la petita i mitjana empresa, PIMEC, insisteix que amb aquest sistema, ajustar plantilles per a les empreses quan cau l'activitat és un calvari, “ és el que està fent que tinguin por de fer contractes fixos i està perjudicant sobretot els joves, caldria abaratir doncs l'acomiadament i clarificar les causes objectives per evitar dependre de la interpretació d'un jutge”, hi afegeix González.

Hi ha altres propostes en aquesta línia, com la de Sofia Gabarró, presidenta del Centre Metal·lúrgic, que proposa establir un tipus de contracte indefinit amb un cost de resolució que estigués definit per un barem inversament proporcional a l'antiguitat. “Quan mes curta és una relació laboral més costosa és la seva extinció i, d'aquesta manera, la millora de les condicions salarials no faria més onerosa l'extinció del contracte”, considera Gabarró.

Sens dubte, l'abaratiment de l'acomiadament va ser un dels temes més presents de la reforma laboral anterior, i es va acabar executant amb l'ampliació de les causes objectives per poder portar a terme acomiadaments procedents, però sembla que no ha acabat de satisfer les pimes. Gaietà Farràs assegura que tot i la reforma anterior, el cost de prescindir d'un treballador és inassumible per a l'empresa petita, “ja que no pot fer expedients de regulació d'ocupació com fan les empreses més grans“, aegumenta.

En canvi, Camil Ros, el responsable de política sindical de la UGT Catalunya creu que en aquesta reforma laboral no es pot tornar a caure en l'errada de centrar la discussió en com s'acomiada de manera més barata i que, en canvi, cal pensar més en quines mesures d'estabilitat tenim. “Hi ha d'haver un marc que defineixi la flexibilitat. Estem oberts a introduir en els augments salarials aspectes com la productivitat o els resultats de l'empresa, però és evident que la recepta ha de requerir diàleg i l'acord”, diu Ros, que recorda que la realitat del mercat de treball és pactar i en posa d'exemple paradigmàtic l'acord amb la SEAT pel model Q3.

En canvi,

pel que fa als augments salarials, hi ha un consens entre el món empresarial sindical que també s'haurà d'introduir en la trituradora de la reforma laboral. Fins ara, les millores de sous pactats als convenis col·lectius han estat vinculades a la variació de l'IPC. El problema és que amb acords per al cap d'un parell d'anys, hi ha situacions de millores salarials allunyades de les circumstàncies econòmiques del moment. És el cas del conveni del Metall, en què per a l'exercici 2011-2012 s'hi preveia un augment del 5,2%. Tot i que existeix la clàusula del despenjament, és a dir, que l'empresa es pot mantenir al marge de la pujada si s'acull als mals resultats econòmics (en el conveni del Metall s'han sol·licitat més de 224 despenjaments dels quals se n'han acceptat 200), la vinculació als augments anuals de l'IPC acaba resultant molt rígida.
Pe
r això mateix, el president de Associació d'Empresaris del Garraf, Baix Penedès i Alt Penedès (ADEG), Xavier Cardona, creu que com que resulta inútil intentar ser competitius a cop de baixada de salaris, un altre model de regulació salarial resultaria més eficient: “Part del sou hauria d'estar vinculat a la productivitat del treballador. Hauria de ser una part variable que sigui prou significativa per a què motivi a treballar millor”. De fet, Cardona creu que la recepta per reduir l'atur és augmentar la productivitat. “No pot ser que per guanyar productivitat l'únic que es faci és reduir salaris, això és un error, el que s'ha de fer és treballar més i millor, i sobretot millor.”

FÓRMULA NOVA.

És del mateix parer la presidenta del Clúster del Tèxtil i la Moda de Catalunya, que pensa que s'hauria de buscar la fórmula per tal de desvincular els increments anuals amb l'IPC entre diversos criteris, com podrien ser la productivitat o els resultats de l'empresa. Però Dolors Llobet, la portaveu de CCOO a Catalunya que comparteix aquest model de càlcul nou, adverteix que per fer-lo factible haurà d'anar acompanyat de més transparència d'informació de les empreses.

Així mateix, les pimes inclouen en les seves peticions la necessitat de més flexibilitat en la distribució de la jornada laboral al llarg de l'any, en funció dels processos productius dels diversos sectors i les empreses. La directora general de la tèxtil Cóndor explica que el sector cada cop està més sotmès a donar una resposta àgil a les comandes, i que amb el sistema de distribució de la jornada i les vacances actual no és factible.

Cardona per la seva banda, explica que si una empresa té molta feina durant el mes de gener i molt poca durant el mes de març, no pot ser que sempre tingui la mateixa plantilla, i que tampoc no pot ser que durant el març la gent s'estigui sense fer res.

Per altra banda, l'eliminació de l'absentisme laboral injustificat és un altra reivindicació present. “Això és una sagnia per a les empreses. I aquesta mesura hauria de donar més protagonisme a les mútues per tal de controlar les baixes”, proposa el president de la Unió Empresarial de l'Anoia.

Iñaki Gonzalez, director general del Grup Empresarial Cooperatiu Clade, que agrupa una dotzena d'empreses cooperatives catalanes, és de l'opinió que els principis bàsics de la reforma s'haurien d'emmirallar en el model cooperatiu ja que és el que ha demostrat que té més eines per mantenir llocs d'ocupació. L'any 2010, la xifra de negoci del grup, per exemple ha baixat un 4% però en canvi, l'ocupació ha augmentat un 4%. “Som molt flexibles ja que són els mateixos socis els qui s'autoorganitzen i quan s'ha de reduir personal es reubiquen en altres cooperatives. A més, cada entitat té el seu estatut propi, en què es regeixen les relacions entre els socis d'una manera molt pròxima.”

Justament, el gros de la reforma que ha dissenyat el PP pivota especialment en la negociació col·lectiva. La intenció és eliminar els convenis provincials, centralitzar-los en acords estatals i donar més marge de maniobra als acords d'empresa. En aquest sentit, Sofia Gabarró pensa que els convenis col·lectius han de ser coherents amb l'àmbit competencial de l'administració publica, “per tant, a nivell estatal, els acords han de tenir com a sostre un marc general, sense baixar a nivells de concreció normativa i respectant en tot cas els acords que es puguin produir a l'empresa”.

Entre la pime hi ha un cert recel pel fet que les seves receptes, acabin en paper mullat, com ja ha passat en processos anteriors. El mateix Josep González critica que la CEOE fins ara no ha demostrat cap preocupació per les pimes i tem que la reforma estigui pensada per a les grans empreses.

Catalunya marca el camí

L'acord interprofessional aprovat dimarts 29 de novembre entre sindicats i Foment del Treball hauria de marcar el camí en la negociació dels agents socials a l'Estat espanyol. No és el primer cop que se signa aquí, ja que se'n van registrar dos d'anteriors i defineix un model catalàs de relacions laborals que no està basat en l'enfrontament sinó en el diàleg.

Es tracta d'un acord amb què s'orienten negociadors sindicals i patronals i en què es reflecteix la importància de la concertació social. Catalunya també ha estat innovadora en aquest camp, però no ha agradat a tothom. A Pimec, denuncien que amb la seva absència fan que l'acord sigui coix.

Una decisió més concreta és que l'acord planteja com cal apujar els salaris perquè té en compte, a més de l'evolució dels preus, altres criteris com la marxa del negoci i les oscil·lacions de les vendes.Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.