Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

El Port de Barcelona ha estat sempre una gran estructura de foment del comerç.  ARXIU
DE MEMÒRIA

El “sistema modern” de Jaumeandreu (i 2)

Jaumeandreu explica que la indústria de la impremta, tot i perdre els copistes, generen treball.  ARXIU
DE MEMÒRIA

El ‘sistema modern' de Jaumeandreu (1)

Eiximenis va dedicar molts capítols de la seva obra al treball productiu.  ARXIU
DE MEMÒRIA

Eiximenis, el primer

Els grans gratacels de Nova York plasmen la vitalitat de l'economia nord-americana.  ARXIU
DE MEMÒRIA

Josep Pla i Nova York (i 2)

El comerç és l'activitat més important de la Cinquena Avinguda de Nova Yorc.  ARXIU
DE MEMÒRIA

Josep Pla i Nova York (1)

Empresaris estrangers van crear a Catalunya firmes d'èxit com ara l'Electroquímica de Flix.  ARXIU
DE MEMÒRIA

El capital té nacionalitat

Les oliveres, un arbre clau en l'economia, surt 95 cops als carrers de poblacions catalanes.  ARXIU
DE MEMÒRIA

És important l'economia a Catalunya? (i 2)

A Catalunya hi ha 383 noms de Carrer de la Font, com ara aquest de Vilafranca del Penedès.  ARXIU
DE MEMÒRIA

És important l'economia a Catalunya? (1)

Part dels clàutres ubicats al Museu The Cloisters de Nova York són de Sant Miquel de Cuixà.  ARXIU
DE MEMÒRIA

‘L'exportació de les obres d'art'