opinio

Tenen drets els socis minoritaris?

És important saber quins són els drets legals de la minoria per tal que els pugui exercir i també perquè la majoria no els trepitgi i en faciliti l’exercici. En cas de dubte és aconsellable consultar amb un expert abans de prendre cap decisió i recordar que la comunicació és el millor oli per a les relacions i que moltes vegades més val un mal acord que un bon plet

Quins drets té un soci minoritari d’una societat de capital? És una pregunta que m’ha fet més d’un integrant de família empresària. La resposta la trobarem en els estatus de la societat i en la llei de societats de capital (entre parèntesis veureu l’article a què pertany). Els drets poden variar en funció del percentatge de capital que es té, i es poden fer agrupacions d’accionistes per exercir-los. Per fer el càlcul no es tenen en compte les accions que la societat pugui tenir en autocartera. Aquesta pot ser una columna una mica feixuga, però d’interès tant per a minoritaris com per a majoritaris d’una societat anònima (SA) o limitada (SL).

D’entrada, (93) tots el socis tenen, en els termes establerts per la llei, dret a participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni de liquidació, a l’assumpció preferent de noves participacions, a accions o obligacions convertibles, a assistir i a votar a les juntes generals i a impugnar els acords socials, així com també el dret d’informació. La societat ha de donar el mateix tractament als socis que es trobin en condicions idèntiques (97). Les accions (SA) o participacions (SL) poden ser de diferents classes i atorgar diferents drets. Així, per exemple, hi pot haver accions sense vot (98), que a canvi tindran dret a un dividend anual mínim (99).

En concret, tots els socis tenen els drets següents: dret a informació escrita o oral, amb excepcions (SL 196, SA 197); dret a obtenció de la documentació que ha de ser sotmesa a aprovació (272,2); dret a impedir la junta general universal (art 178.1); dret a assistir a la junta (179), si per a les SA els estatuts poden exigir un mínim (inferior a l’1 per mil); dret a demanar el nomenament (265.1) o la revocació (266) d’un auditor de comptes, si hi ha obligació d’auditar i no s’ha fet (265,1). (Hi ha l’obligació d’auditar quan es compleixen dos dels tres requisits següents (263.2): total actiu superior a 2.850.000 euros, import net de xifra de negocis superior a 5.700.000 euros, nombre mitjà de treballadors superior a 50); dret a examinar el llibre registre d’accions nominatives i a obtenir-ne certificació (SL 106, SA 116); dret a impedir la modificació de les causes d’exclusió de socis (251); dret a sol·licitar la destitució d’administradors incorreguts en prohibició legal (224.1); dret a instar l’acció social (de la societat) de responsabilitat contra els administradors (238.1), si bé l’exercici requerirà aprovació de la junta; dret a la separació de la societat davant de determinades modificacions socials (346) o per no distribució de beneficis (348 bis); dret a impugnar acords socials contraris a l’ordre públic (206.2).

Amb l’1%: dret a demanar l’assistència d’un notari a la junta general SL (203), a impugnar acords socials contraris a la llei, estatuts, reglaments de la junta o que lesionin l’interès social (206.1) i a impugnar acords del consell d’administració (251.1).

Amb el 5%: dret a sol·licitar l’assistència d’un notari a la junta general SA (203), a sol·licitar el nomenament (265.2) o la revocació (266) d’un auditor de comptes si no hi ha l’obligació d’auditar i no han transcorregut tres mesos des del tancament de l’exercici (265,2); dret a acció social de responsabilitat perquè els administradors responguin del dany causat (236.1) en determinats supòsits (239.1), per aportacions no dineràries a l’SL (74.2); dret a oposar-se a la renúncia per part de la junta a la mateixa acció social de responsabilitat (238.2), a demanar convocatòria de la junta (168), o a la inclusió de punts a l’ordre del dia del de l’SA (172.1), a demanar el nomenament d’un expert independent per a la valoració d’aportacions no dineràries a l’SA (69.bIII); a examinar els documents que serveixen de suport i d’antecedents dels comptes anuals SL, per si o en unió d’expert comptable (272.3), i a demanar interventor a la liquidació SA (381).

Amb el 20%: dret a demanar intervenció del govern en una SA (373).

Amb el 25%: dret reforçat d’informació en junta: els administradors no el poden negar (SL 196.3, SA 197.4); dret a constitució de junta ordinària SA vàlidament convocada (193.1); a proposar la pròrroga de la junta (195.2); a demanar una resolució judicial ferma per a l’exclusió com a soci (352.2). Finalment, la minoria en conjunt té dret a nomenar el segon interventor de l’acta de la junta (202.2).

És important saber quins són els drets legals de la minoria per tal que els pugui exercir i també perquè la majoria no els trepitgi i en faciliti l’exercici. En cas de dubte és aconsellable consultar amb un expert abans de prendre cap decisió i recordar que la comunicació és el millor oli per a les relacions i que moltes vegades més val un mal acord que un bon plet.Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.