Eines

Litigis més curts

La llei d'agilitació processal eleva les quanties per poder apel·lar o dur al Suprem sentències contencioses administratives

Per recórrer en cassació cal que hi hagi en joc més de 600.000 euros

La “pujada exponencial de la litigiositat ” -un increment del 33% en deu anys dels assumptes que anualment entren als jutjats espanyol, i del 100% en afers civils- és el motiu que s'esgrimeix en la llei de mesures d'agilitació processal, publicada en el BOE el 11 d'octubre per modificar les lleis d'enjudiciament criminal, civil i de la jurisdicció contenciosa administrativa. Es tracta, diu el preàmbul de la llei, de simplificar molts processos “sense minvar les garanties per al justiciable”, però la realitat és que a aquest se li retallen les possibilitats de recórrer les resolucions.

En els conflictes amb les administracions públiques, la modificació de la llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa amplia l'àmbit del procediment abreujat als assumptes la quantia dels quals no superi els 30.000 euros (ara, 13.000). I redueix el ventall de possibilitats de presentar recurs:

-Les sentències susceptibles de ser recorregudes en apel·lació seran les de quantia superior a 30.000 euros (ara, 18.000).

-No es podran recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem les sentències en instància inferior sobre quanties que no superin els 600.000 euros (ara, 150.000), tret que es tracti de procediment especial per la defensa de drets fonamentals. Els recursos de cassació per a unificació de doctrina davant el Suprem no es podran interposar si la quantitat en litigi no supera els 30.000 euros (actualment, 18.000).

A més, s'imposaran les costes a la part que hagi vist rebutjades totes les seves pretensions, tret que el jutge raoni que el cas presentava seriosos dubtes (ara només s'imposen costes a una part si es considera que hi ha hagut mala fe o temeritat)

En l'àmbit civil, s'introdueixen limitacions semblants, modificant la llei 1/2000 d'enjudiciament civil de manera que no seran apel·lables les sentències dictades en judicis verbals per raó de quantia, si aquesta no supera els 3.000 euros, i les sentencies de les Audiències Provincials només podran ser recorregudes en cassació si la quantia supera els 600.000 euros.

En aquest mateix àmbit, s'estén el procés ràpid monitori de reclamació de deutes als judicis de desnonament per falta de pagament de rendes. Si el deutor no paga, desallotja o s'oposa al requeriment, es passarà directament al llançament, sense que calgui fer més vistes per accions dilatòries que allarguen els processos sis mesos.

Els diners en joc.

Els jutjats catalans tenen més de 40.000 milions d'euros pendents de resolució judicial, quantitat que equival al 20% del PIB català del 2010, segons un estudi elaborat pel Departament de Justícia, que alerta del greu impacte que aquestes sumes retingudes comporten per a l'economia catalana. Segons dades del Consejo General del Poder Judicial, el juny hi havia als jutjats catalans més de 435.000 procediments en tràmit i pendents de sentència, i un nombre semblant estaven finalitzats per sentència però en tràmit d'execució. Dels primers resultats d'aquest informe es desprèn que l'efecte econòmic de reduir a la meitat el termini de tramitació dels procediments concursals —dels 32 mesos actuals a 16 mesos— seria la recuperació pel circuit productiu, directament o indirecta, d'entre 110 i 135 milions d'euros l'any. La reforma de la llei concursal que entrarà en vigor el gener pretén escurçar aquests processos animant a la firma de convenis preconcursals.

Mig pas endavant

OPINIÓ / Pau Ballvé

Segons el Consell General del Col·legi d'Economistes, en la primera meitat d'aquest any hi va haver 3.574 concursos de creditors en tot l'Estat, un 14% més que en el mateix període del 2010. Aquesta quantitat d'empreses sobresatura uns jutjats mercantils ja per si mateixos insuficients. Aquesta lentitud és un fre perquè les empreses en concurs puguin tenir viabilitat. El resultat és que menys d'un 5% de les concursades sobreviuen, cosa que té greus conseqüències per a l'economia i l'ocupació. Era necessari actuar i s'ha fet, encara que no amb la contundència necessària; i com sol succeir, no ha plogut a gust de tothom. El Congrés ha aprovat recentment la reforma de la llei concursal de l'any 2003. La nova llei entra en vigor l'1 de gener i es tracta d'una reforma llargament esperada per nombrosos professionals del dret, associacions empresarials i entitats financeres. Aquests col·lectius han donat la benvinguda a la reforma d'una llei que ha agilitat les antigues suspensions de pagaments, però que havia quedat antiquada enfront de l'actual realitat econòmica.

Una bona llei concursal ha de propiciar la viabilitat del major nombre possible d'empreses. I la nova llei la propicia en la denominada fase preconcursal, ja que farà vinculants els acords obtinguts en aquesta fase amb les entitats financeres que representin el 75% del deute bancari; és a dir, si s'assoleix un acord d'aquest tipus, la resta de bancs estarà obligada a assumir aquest refinançament, i no podrà executar els actius de l'empresa si no disposa d'hipoteca o una altra garantia sobre els béns del concursat. Això proporcionarà a les empreses finançament per intentar mantenir l'activitat sense haver de vendre els seus actius productius. Algunes veus critiquen que aquesta mesura afavorirà la banca enfront de la resta de creditors.

Altres crítiques argumenten que la llei exigeix massa tràmits, que impediran aconseguir l'agilitat pretesa en aquesta fase preconcursal. Segurament la voluntat del legislador era escurçar terminis, però en general s'incrementaran, en concedir als creditors més oportunitats de comunicar el seu crèdit i d'impugnar el seu reconeixement, cosa que implicarà més notificacions i escrits. Crec que les novetats en aquest camp no responen tant a la voluntat de protegir el proveïdor com a la de facilitar a Hisenda el reconeixement de deutes no comunicats inicialment.

Per als professionals, una reforma d'impacte és que ara el jutge podrà decidir que l'administració judicial estigui formada per una associació professional d'economistes i advocats, enfront dels tres administradors que es nomenaven fins a la data. Això permetrà una major especialització professional dels administradors concursals, però també ha rebut crítiques pel fet d'afavorir suposadament les multinacionals d'advocats, economistes i auditors.

On creiem que realment s'ha perdut una gran oportunitat és en la regulació de la declaració de concurs de les persones físiques. Tal com està plantejada en la llei nova i en la de 2003, no aporta cap solució econòmica, però provoca costoses tramitacions judicials que no condueixen a res, ja que el concurs personal no atura l'execució hipotecària. El Senat va aprovar una reforma per desjudicialitzar els concursos de persones físiques mitjançant un procediment notarial, però va ser revocada pel Congrés.

El resum és que aquesta llei millorarà la tramitació concursal prèvia, però els seus efectes seran insuficients perquè pugui salvar-se el major nombre possible d'empreses. Potser futures modificacions podran corregir aquestes insuficiències.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.