Eines

Renda d'estafats i desnonats

Es compensen pèrdues per preferents i no es fa pagar per la dació de l'habitatge

Els guanys per vendre empreses noves estan exempts

En la declaració de la renda de 2014 s'ha establert un règim especial per compensar les pèrdues que provinguin de rendiments negatius de participacions preferents o deute subordinat o de valors rebuts en substitució seva. La part dels saldos negatius de qualsevol dels dos components de la base imposable de l'estalvi (rendiment del capital mobiliari i guanys i pèrdues patrimonials) que provingui d'aquestes rendes es pot compensar amb el saldo positiu de l'altre component. L'aplicació d'aquest règim especial s'estén als períodes impositius 2010, 2011, 2012 i 2013. Addicionalment, si queden pendents saldos negatius, i exclusivament per al 2014, es permet compensar aquests saldos amb part del saldo positiu de la base imposable general. Si després de la compensació continua havent-hi saldos negatius, aquests es poden compensar en els quatre anys següents.

Guanys o pèrdues patrimonials. Amb efectes des de l'1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, es declaren exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual per a la cancel·lació de deutes hipotecaris, o de transmissió d'habitatge efectuada en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest per transmissió, a partir del 7 de juliol de 2014, d'accions o participacions d'empreses noves o de creació recent que hagin format part del patrimoni del contribuent per un període superior a tres anys des de l'adquisició.

Rendiments de treball. Es limita a 180.000 euros l'import exempt de tributar de les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador. Aquest nou límit s'aplica als acomiadaments o cessaments produïts a partir de l'1 d'agost de 2014 i als acomiadaments que derivin d'un ERO aprovat o d'un acomiadament col·lectiu comunicat a l'autoritat laboral després d'aquesta data.

No estan obligats a declarar en IRPF els contribuents les rendes dels quals provinguin únicament de les fonts següents, sempre que no superin cap dels límits que s'assenyalen en cada cas:

-Rendiments íntegres del treball que no superin els 22.000 euros anuals si provenen d'un sol pagador, o 11.200 euros si provenen de més d'un pagador i la suma de les quantitats rebudes del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros.

-Rendiments íntegres del capital mobiliari que no superin i la quantitat de 1.600 euros anuals.

-Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

Pel que fa a la declaració de patrimoni, s'ha de fer encara que no surti pagar si el valor dels béns i drets és superior a 2.000.000 euros.

Perdó de multes per pensions estrangeres

Cal recordar que tant els espanyols que cobren pensions de l'estranger com els pensionistes estrangers amb residència a Espanya han de declarar aquests ingressos. Hisenda va fer l'any passat més de 33.000 requeriments per no haver-ho declarat, i els afectats podran recuperar els recàrrecs, interessos i sancions que van haver de pagar si ho demanen fins al 30 de juny, ja que la llei 26/2014, de 27 de novembre, preveu dues mesures especials per als casos de regularització en IRPF de rendes procedents de pensions pagades des de l'estranger:

· Un període extraordinari de regularització. No s'exigiran recàrrecs, interessos ni sancions als que regularitzin voluntàriament la seva situació mitjançant la presentació fins al 30 de juny de declaracions (inicials o complementàries).

· Una condonació dels interessos, recàrrecs i sancions exigits per aquest concepte. La condonació haurà de ser sol·licitada fins al 30 de juny. Els que van regularitzar voluntàriament també podran obtenir la devolució dels recàrrecs que hagin pagat.

Del 7 abril al 30 juny

P Sol·licitud d'esborrany de la renda i confirmació per internet de les declaracions de renda 2014 i Patrimoni 2014 sigui quin sigui el seu resultat (ingressar, retornar o negatiu).

P Si l'esborrany de declaració implica una quantitat a ingressar i el pagament es domicilia en compte, la confirmació de l'esborrany s'ha de fer fins al 25 de juny.

P El termini serà fins al 30 de juny si es confirma l'esborrany o es presenta la declaració amb resultat a retornar, si es renuncia a la devolució, amb resultat negatiu o bé a ingressar sense domiciliació bancària.

P A partir del 7 d'abril es pot sol·licitar l'esborrany: qui va marcar l'any passat la casella per rebre-ho, ho farà per correu ordinari. A més, es pot sol·licitar per internet utilitzant diferents sistemes d'identificació.

De l'11 de maig al 30 de juny

P Confirmació de l'esborrany de declaració per qualsevol altra via, per a qualsevol resultat, ingressar, retornar o negatiu.Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.