Oriol Amat

Oriol Amat

El potencial agroalimentari de Lleida

Terra de clústers

Recuperar la confiança en els líders

Sis malalties que enfonsen les empreses

Què podem esperar de l’economia el 2019

Revolució 4.0 i la transformació del consum

La corrupció segueix empobrint

Dones i desigualtat econòmica

Cal apujar els salaris