Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

Coprincipat

DE MEMÒRIA

Països catalans industrials

DE MEMÒRIA

La Constitució del 1928

DE MEMÒRIA

Catàleg d’invents catalans

DE MEMÒRIA

En la línia d’Alí Bei

DE MEMÒRIA

Nou dimensions del turisme

DE MEMÒRIA

OFICIS ALS COGNOMS

DE MEMÒRIA

CREIXEMENT: CAUSES

DE MEMÒRIA

El paper moneda català (1936-1939)