David Avilés

David Avilés

Informació pública al registre mercantil vs confidencialitat

Aquesta és una de les qüestions que més s'han repetit els darrers dies en els canals de comunicació jurídica amb motiu de l'aplicació de la instrucció de la Direcció General del Registre i Notariats...

Una oportunitat per a la mediació

Com en tantes altres àrees del dret privat, Catalunya ha estat pionera a reconèixer legalment la mediació com un instrument idoni per a la resolució de conflictes, inicialment com una mediació restringida...

El moment de les segones oportunitats

Amb la recent aprovació del reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, que regula l'anomenat mecanisme de la segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social, es dóna...

La matèria tributària afecta a totes les empreses.  ARXIU

Augment de l'autocontrol o el ‘compliance'

L'any 2014 ha estat un any en què el legislador espanyol es va mostrar especialment actiu, inquiet i interessat a aprofundir en la reforma de l'ordenament jurídic pel que fa a la matèria tributària...

Sobre la remuneració d'administradors

L'entrada en vigor de la reforma de la llei de societats de capital el passat 24 de desembre de 2014 operada a través de la Llei 31/2014 de Millora del Govern Corporatiu, ha suposat un canvi en el sistema...

Nous escenaris per al capital de risc

La nova llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió...

Supervisió bancària; adéu, Banc d'Espanya

El diumenge 26 d'octubre es varen fer públics els resultats dels anomenats tests d'estrès de les entitats bancàries de la zona euro. Aquests exàmens han mesurat la fiabilitat i enteresa dels balanços...

La llei de societats de capital

La Comissió d'Economia del Congrés ha aprovat aquesta setmana una altra modificació de la llei de societats, que després d'aquesta aprovació serà efectiva en breu, a falta de la tramitació formal...

Fiscalitat de l'empresa el 2015

Abans de tancar per vacances es van iniciar els tràmits perquè, amb l'obertura del curs, el Congrés dels Diputats iniciï la tramitació de l'aprovació de la tan desitjada reforma fiscal, després...