Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

Revolució digital i independència

DE MEMÒRIA

Massachusetts-Catalunya

DE MEMÒRIA

Identificar 50 productes

DE MEMÒRIA

El model Nou Barris

DE MEMÒRIA

‘Catalan Economic Literature’

DE MEMÒRIA

La nova economia d'Estanislau Ruiz i Ponsetí

DE MEMÒRIA

Fills i vots, (Alfred Sauvy 1944)

DE MEMÒRIA

La terra, des de la lluna (1857)

DE MEMÒRIA

A Amèrica i d'Europa (1888)