Opinió

Núria GILGADO

Un SMI digne per a una vida digna

La setmana passada es va formalitzar la signatura de l’acord que situa el salari mínim interprofessional en 950 euros -14 pagues- per a aquest 2020. L’SMI té una importància cabdal perquè constitueix...

editorial

A la recerca del negoci de la sanitat privada

Catalunya ha assistit els darrers anys a una cursa d’inversions per tancar operacions en el món de la sanitat privada. Hem vist l’anunci i l’execució de fusions d’empreses, compra d’hospitals...

Joan CANADELL I BRUGUERA

Les consultes de la Cambra, una eina per al pols empresarial

El 1885, diversos membres de grups catalanistes es van reunir a l’emblemàtica Casa Llotja de Mar, avui seu corporativa de la Cambra de Barcelona, per tractar dues qüestions que preocupaven l’empresariat...

Jaume Giné Daví

Geopolítica i gasoductes

Vladimir Putin va aconseguir la presidència russa l’any 2000 després de ser triat per Borís Ieltsin com el seu successor. I es va mantenir en el poder recorrent a l’artifici d’intercanviar-se...

Josep Albet

Pimes industrials cap a la I4.0

El darrer número de L’Econòmic incloïa un article titulat “Les pimes també volen entrar en la indústria 4.0”, amb un subtítol en què deia: “Difereix el grau de maduresa per encarar la digitalització,...

Alberto Moral

Transparència financera

Durant els últims anys s’han succeït nombroses notícies relacionades amb casos de corrupció, falta de transparència i males pràctiques relatives a empreses cotitzades. Els exemples, que en són...

Albino Campo

‘Start-ups’: eines d’innovació per a les grans empreses

Estem vivint una època de canvis profunds en el sector tecnològic que ens està fent ser testimonis de la quarta revolució industrial. L’any 2019 ha estat un any d’innovació accelerada i disrupció,...

Oriol López Villena

Jugar amb els grans té unes normes especials

A la meva escola primària érem pocs alumnes i, concretament, a la meva classe, érem pocs nens amb ganes de jugar a futbol (només 7); per això, a l’hora del pati, havíem de compartir partit amb...

Xavier Plana

Humanisme empresarial

Cada punt d’inflexió en la història de la humanitat ha tingut els seus detonats ambientals o tecnològics, des d’antic fins als nostres dies. Des del sílex, al domini del foc o del bronze a la intel·ligència...

Alberto Segurado

SOCIMIs catalanes, una oportunitat perduda?

El desembre del 2012, el govern va portar a terme una modificació de la Llei 11/2009, reguladora de les societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari, més conegudes com a socimis,...

Santiago Niño Becerra
Santiago Niño Becerra

Natalitat

Periòdicament, torna el tema de la natalitat, tot i que el que passa ara és que torna cada dia amb l’argument que la natalitat a Espanya és baixa i això és molt dolent perquè frena el creixement....

Oriol Amat
Oriol Amat

Com són les empreses que tanquen

Cada any tanquen a Catalunya al voltant d’unes 95.000 empreses. És una xifra molt alta que mostra la dificultat que comporta crear una empresa i que aquesta sigui d’èxit. Per sort, cada any es creen...

Maribel Berges
Maribel Berges

Oportunitats i esperances

És inevitable un cert efecte de revisió quan escrius un article just a final d’any, i a vegades la temptació pot ser plantejar tot allò que no ha acabat de sortir bé, el que queda per fer i el que...

Josep Soler Albertí
Josep Soler Albertí

Un any i una dècada millors de l’esperat

Començo a escriure aquesta nota d’opinió quan, a l’any i a la dècada, els queden poques hores en les nostres contrades i de fet cap en algunes altres. Una observació de com, en el mateix instant,...

Francesc Roca Rosell
DE MEMÒRIA
Francesc Roca Rosell

525 per 1

L’economista -i professor- Eugeni Giral i Quintana (Barcelona, 1941) acaba de publicar a la UAB Els 525 llibres sobre el procés. A l’inici de la seva presentació, Giral cita dues professores d’economia:...

Enric I. Canela
Enric I. Canela

Recerca en nutrició sostenible

Aquests darrers anys s’ha produït un canvi en els hàbits alimentaris d’una part significativa de la població als països de més nivell econòmic. Més marcat en famílies de més nivell cultural...

Franc Ponti
Franc Ponti

Silenci

Sovint associem creativitat a parlar i enraonar. Hem creat l’estereotip que una persona creativa parla molt i genera grans quantitats d’idees, acudits o visions sobre un tema. Potser en molts casos...

Francesc Granell
Francesc Granell

Un món endeutat

El Fons Monetari Internacional (FMI) que junt amb el Banc Mundial han celebrat al 2019 els seus 75 anys d’existència, d’ençà la seva creació a la Conferencia de Bretton Woods al 1944, ens deia...

Josep Reyner i Eduard Gracia

La gran reforma pendent

A la UE hi ha irritació vers els països del sud d’Europa: com indica l’ex-eurodiputat Ramon Tremosa al seu llibre Què fan els bancs centrals, sembla que al sud només fan reformes quan puja la prima...

editorial

Noves visions del territori

El temps passa i una nova percepció de com hem d’ocupar el territori, de com l’hem d’urbanitzar, es fa necessària. No es pot dir que el paradigma que es defensa a partir dels plans directors urbanístics...