David Avilés

David Avilés

Invertir en una empresa emergent

A finals de maig es va fer pública la venda de Ticketbis, empresa emergent (start-up) nascuda a Bilbao, al gegant Ebay, per 165 milions de dòlars. En els últims mesos s'ha anat anunciant un degoteig...

Noves formes de finançament per a pimes

Ja fa un any que es va publicar la llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial, que pretenia respondre a la necessitat d'establir mecanismes de finançament alternatius al bancari,...

El TS i responsabilitat penal de les societats

El Codi Penal, a partir de les reformes operades als anys 2010 i 2015, fa responsables les societats dels delictes comesos per les persones físiques que en formen part. Ara el Tribunal Suprem ha vingut...

Sobre les reclamacions als bancs

El passat dia 3 de febrer el Tribunal Suprem va dictar una sentència per la qual va decretar la nul·litat de les ordres de compra d'accions efectuada per petits inversors particulars, arran de l'oferta...

La banca a l'ombra

En l'entorn econòmic postcrisi, en què l'endeutament bancari no ha permès mantenir l'oferta de crèdit, han proliferat altres iniciatives privades que pretenen suplir el paper de la banca tradicional...

Passes cap a la modernització de la Justícia

El dia 7 d'octubre del 2015 va entrar en vigor la llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de la llei d'enjudiciament civil. Entre les reformes més importants introduïdes per l'esmentada llei es troben...

El compliment normatiu i la prevenció

En els últims temps hem assistit a nombrosos casos de corrupció, frau i aprofitament de situacions avantatjoses realitzades a través de societats. No obstant això, poques vegades hem vist la sanció...

Patents

Diuen que el grau de desenvolupament d'un país es mesura, entre altres factors, pel nombre de patents que s'hi registren.La vigent llei de patents, de l'any 1986, en moltes ocasions n'ha frenat el desenvolupament...

És aquesta la definitiva reforma concursal?

El passat dia 28 de maig, va entrar en vigor una nova reforma de la Llei Concursal, mitjançant la Llei 9/2015 de Mesures Urgents en Matèria Concursal. Des de la seva publicació l'any 2003, la llei ha...